ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

18 юли 2023

МОН и бизнесът ще работят заедно за кариерното ориентиране на учениците

МОН и работодателите обединяват усилия и за популяризиране на нуждите на пазара на труда и подобряване на координацията при взимането на стратегически решения в сектора. Това бе обсъдено по време на среща на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Възстановяване работата на Съвета по висше образование, в който влизат представители на академичните среди, бизнеса и ангажираните институциите, бе сред обсъдените теми. Към момента дейността му е блокирана като от години не са провеждани заседания. "Нашето образование е имало много важни консултативни органи още от създаването на българското училище и българската образователна система. Днес ние трябва да надграждаме добрите практики и да търсим максимално широк диалог при взимането на стратегически решения”, подчерта министър Цоков. Обсъдена бе важността и на регулярен диалог с бизнеса и в сферата на средното образование. В тази връзка бе коментирано и подобни съвещателни органи да бъдат регламентирани в нормативната уредба, за да бъдат те институционализирани и да имат решенията им по-голяма тежест. „Най-важно е да обсъждаме съвместно всички въпроси в оперативен порядък и да взимаме решения, като отчитаме и нуждите и перспективите на пазара на труда“, допълни  той.

МОН и работодателите ще си партнират и при популяризиране нуждите на пазара на труда. На интернет-сайта на министерството ще се обособи секция, в която да се дава информация за пазара на труда. В нея регулярно ще се публикуват данни от работодателите за това какви кадри се търсят в различните райони на страната, какво е заплащането и какво образование се изисква за тях. 

Представители на работодателските организации посочиха като сериозен проблем пред тях липсата на кадри. Те сигнализираха, че няма достатъчен интерес сред кандидат-студентите към нужни за пазара на труда специалности като например инженерните, въпреки че заплащането в тях е високо. В същото време има по-голям интерес към специалности, при които реализацията е трудна, а заплащането по-ниско. Министър Цоков се ангажира да се работи съвместно за по-добро кариерно ориентиране и консултиране на учениците и техните родители при избор на бъдещи професии. Това е правено вече по проект, но е необходимо да се засили фокусът в тази област като ще се разчита на съдействието на бизнеса, стана ясно по време на срещата.

В разговора участваха заместник-министрите на образованието и науката проф. Генка Петрова и Мариета Георгиева, директорът на дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН Ваня Тивидошева и директорът на дирекция „Висше образование“ в МОН Галина Дреновска.  Работодателите бяха представени на срещата от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и директора "Програми и проекти" Росица Стелиянова, Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата, Данко Калапиш от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България, Станислав Попдончев и Светлана Дончева от Българската стопанска камара и Веселин Тодоров и Иван Захариев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Източник: МОН