ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

22 март 2022

Ръководител сектор „Диагностика“

Цветалин Младенов, ръководител сектор „Диагностика-Югозападен регион“, ЕРМ Запад

Как се зароди у теб интересът към електротехниката?

Моят допир с електротехниката започна сравнително късно. Не съм от децата, които от малки обичат да се занимават с жички и бурмички, повече ме влечеше спорта. Но фактът, че бях целеустремен и последователен ми помогна бързо да се ориентирам и дори да се издигна в кариерата. В крайна сметка в момента работя това, което ми харесва – ремонт и поддръжка на силови електросъоръжения, откриване на повреди, oпределяне  и провеждане на диагностика на съоръженията. В това отношение ЕРМ Запад дава големи възможности за израстване като специалист.

По образование съм инженер-магистър по електроенергетика и електрообзавеждане. Завършил съм бакалавърска степен в Техническия университет-София и магистратура във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Преди това съм учил в 33 езикова гимназия.

В избора ми на професия много повлия баща ми, който е строителен инженер. Той ме посъветва да запиша инженерна специалност и решихме, че в електроенергетиката ще ми бъде най-интересно.


Как се озова в ЧЕЗ?

След като завърших магистърската си степен, реших, че искам да се развивам в голяма международна компания. Преди това бях работил в малка фирма, изграждахме електроинсталации. Но там нямаше големи перспективи за развитие и за научаване на нови неща в професията.  Голямата фирма вдъхва стабилност, сигурност, възможности за растеж и най-вече осигурява разнообразна работа. Така избрах ЧЕЗ Разпределение [тогава част от чешката CEZ a.s., сега ЕРМ Зарад – бел. ред.]. Подадох документи и бях нает на работа.

Първоначално постъпих в отдел  „Мерене и управление на данни“, където работих в продължение на осем месеца. Там усвоих много практически знания за мрежите ниско напрежение, както и за организацията на работа в дружеството. Но ме влечаха силовите електросъоръжения. Все ми се струваше, че в тази област може да се научи много и че работата би била по-разнообразна. Явих се на конкурс за позицията електромонтьор в отдел  „Диагностика и релейна защита и автоматика“ (РЗА). Назначиха ме и започнах да трупам знания и опит със силови електросъоръжения, мрежи 20 kV, подстанции. Изминаха около 3-4 години. Откри се свободна ръководна позиция за ръководител сектор „Диагностика „Югозападен регион“. Отново подадох документи и след интервю бях избран за длъжността.

 

Какви са твоите задачи и отговорности в момента?

В момента ръководя екип от 12 човека в югозападния регион, който включва на практика цяла  Югозападна България – от Перник, през Разлог, та чак до Мелник, Петрич и Сандански. Организирам и ръководя дейността на електромонтьори по откриване на повреди, изграждане, поддръжка и ремонт на мрежата- лабораторна кола. Имам екип, който обследва съоръженията с термовизионна и ултразвукова апаратура, провеждаме диагностика, определяме и откриваме повреди на кабелни линии и силови съоръжения до и над 1000V. Тази диагностика понякога ни помага да установим повредите, още преди да се случат аварийни събития. Тогава се извършва планиран ремонт и отстраняваме проблема, без да оставяме клиенти без напрежение. После извършваме анализ на постигнатите резултати и взимаме мерки да оптимизираме производителността. Анализираме причините за възникналите аварии и извършените работите по отстраняването им. Лично аз нося отговорност да организирам качественото изпълнение на работата на моя екип и да гарантирам спазване на процедурите и нормативните актове за контрол съгласно обхвата, по който се осъществява контрола на силови съоръжения.

Работата ми е интересна. Всеки ден се сблъсквам с нови неща. Всяка повреда е различна, поставя те пред нови предизвикателства и те учи на нещо ново. Всеки път подхождаш по различен начин, за да я решиш. И когато така нареченият анализ „пост мортем“ (тоест след отстраняване на аварията) потвърди, че сме взели правилното решение, изпитвам не само удовлетворение, но и гордост.

Много разчитам на колегите си. Без тях нито един ръководител не може да си свърши работата. Затова и аз седя редом до тях. Давам дежурства. Ходя на терен. Включвам с в търсенето на повреди. Изграждането на добър екип е половината от успешното изпълнение на задачите.

Допълнителна отговорност имам за поддържането и управлението на системата по качество към органа за контрол в ЕРМ Запад. Поддържам  методите,  нормите и стандартите, свързани с функционирането и работата по оценяването на съответствието.

 

Какви са най-големите ти успехи към момента?

Сред големите си успехи до момента поставям завършването на образованието си по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ и факта, че успявам да се реализирам успешно в тази насока. Имам късмета да работя с най-добрите специалисти, което ми помага да се уча и да се развивам в професията.

Като странична дейност в компанията с колеги сме сформирали баскетболен отбор. С него сме постигнали много победи и първи места на работнически спартакиади и форуми, където се състезаваме за отбора на ЕРМ Запад.

 

Какво ти доставя най-голямо удовлетворение?

Голямо удоволствие ми доставя добре свършената работа, когато всички са работили като екип и в края на деня са постигнати поставените задачи. Откритите и отстранените повреди и радостта и благодарността на хората, когато им бъде възстановено захранването.

Бих искал да продължа да се развивам в компанията като специалист  и мениджър. Мечтая да реализирам и внедрявам нововъведения в енергетиката, да  въвеждам нови методи за диагностика и превантивна поддръжка на електросъоръжения с цел предварително откриване и избягване на аварийни ситуации.

В момента помагам в обучението на новопостъпили колеги.  От опита си до момента като специалист, като мениджър и като ментор мога да кажа, че за да успее човек в тази професия на първо време трябва да я харесва, трябва да има желание и да прояви постоянство, да не се отказва независимо от трудностите. С времето всичко се преодолява. А професията е достатъчно интересна, за да си струва усилията.