ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

24 юли 2023

Синхронизираме признаването на квалификации по регулирани професии с ЕС

С промяна в Закона за признаване на професионални квалификации ще се синхронизират разпоредбите на националното законодателство в областта на признаването на придобита професионална квалификация по регулирана професия. По този начин ще се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и ще се осигури високо равнище на защита на потребителите.

С гласуваните от правителството промени в закона се транспонират разпоредби от Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година, свързани с проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии.

Приетите изменения са свързани с всички органи, които имат правомощия да регулират и/или да предлагат регулиране на професии.

Установява се механизъм за гарантиране на ефективността на съответните правила, които биха осигурили независимостта и обективността на оценките на пропорционалността, извършвани от професионални организации в качеството им на органи по признаване. Предоставят се също ефективни правни средства за защита във връзка с обхванатите от директивата въпроси.

Снимка: МОН

Източник: МОН