ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Конкурс за ученици

Забележка: Регламентът на конкурса може да бъде променян въз основа на указания от Министерството на образованието и науката във връзка с промени в епидемичната обстановка Състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ се провежда за ученици от професионално направление „Електротехника и енергетика“. В него могат да участват професионалните гимназии на лицензионната територия на ЧЕЗ в страната (обхваща следните административни области: София град, София област, Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Перник, Кюстендил и Благоевград), в които се осъществява обучение по специалностите на професиите „Електротехник“ и „Електромонтьор“.

1. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1.1. Състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ е ежегодно и се провежда с цел:

1.2. Организацията и провеждането на конкурса се осъществяват в партньорство между Министерство на образованието и науката (МОН) и „ЧЕЗ България“ ЕАД.

2. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

2.1. В състезанието участват ученици от ХІІ клас, дневна форма на обучение, от професионалните гимназии на лицензионната територия на ЧЕЗ в страната, обучаващи се по специалностите на професиите „Електротехник“ и „Електромонтьор“.

2.2. Всяка година „ЧЕЗ България“ ЕАД отправя официална покана за участие до професионалните гимназии, в които се изучават посочените специалности и се намират в лицензионната територия на ЧЕЗ – областите София град, София област, Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Перник, Кюстендил и Благоевград.

3. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

3.1. „ЧЕЗ България“ ЕАД организира и финансира в рамките на утвърден бюджет следните дейности от състезанието:

3.1.1. Разработване на конкурсните задачи.

3.1.2. Оценяване на писмените работи от членовете на оценителната комисия.

3.1.3. Обезпечаване на работните места за финалния кръг от конкурса.

3.1.4. Официално връчване на наградите на победителите от националния кръг на състезанието.

3.2. МОН чрез дирекция „Професионално образование и обучение“:

3.2.1. Координира взаимодействието между регионалните управления на образованието (РУО), професионалните гимназии и „ЧЕЗ България“ ЕАД.

3.2.2. Съдейства за определяне на място за провеждане на национален кръг от състезанието.

3.2.3. Участва в церемонията по официалното връчване на наградите на победителите от националния кръг.

3.3. Награден фонд, осигурен от „ЧЕЗ България“ ЕАД

3.3.1. Участниците в класираните отбори на първите три места от националния кръг получават индивидуална стипендия за втория учебен срок на съответната учебна година.

3.3.2. Класираните участници от шестте отбора в националния кръг получават препоръки за прием в Колеж по енергетика и електроника към Технически университет – София, ТУ – София, МГУ „Св. Иван Рилски“ и ВТУ „Тодор Каблешков“.

3.3.3. Всички участници в националния кръг получават сертификат за участие.

3.4. Награден фонд, осигурен от МОН:

3.4.1. Всички участници в националния кръг получават удостоверение за участие.

4. ЕТАПИ НА КОНКУРСА Състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ в професионално направление „Електротехника и енергетика“ се провежда в три кръга: училищен, регионален и национален.

4.1. Първи кръг – Училищен Участват всички ученици от XII клас на посочените по-горе професионални гимназии, които се намират на лицензионната територия на дружеството, регистрирали се в сайта на състезанието. Участниците, заели първите две места от всяка гимназия на базата на постигнат индивидуален резултат, сформират отбор, с който професионалната гимназия кандидатства за допускане до регионален кръг на националното състезание.

4.2. Втори кръг – Регионален

4.2.1. Провежда се в три региона – централен, северен и южен на територията на Западна България. 4.2.1.Професионалните гимназии, в които е проведен първият кръг, се групират в трите региона в зависимост от местоположението си и общия брой участници, така че да бъде спазен принципът за равномерен брой участници във всеки регион. Всички класирали се за регионалния кръг гимназии получават предварително уведомление за графика и място на провеждане.

4.2.2.Конкурсните задачи на учениците от класираните на училищно ниво отбори се оценяват и във всеки регион се определят за участие до шест отбора с по двама ученици. Ако броят на гимназиите надвишава 18, екипът на състезанието си запазва правото да ги преразпредели равномерно.

4.2.3.На базата на отборен резултат, след оценяване на конкурсните задачи от трите региона, се излъчват шест отбора – победители (по два отбора от регион).

success image

Успешнa регистрация за конкурс

Кандидатстване

Политика за личните данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Задача за кандидати

Своята задача може да намерите в прикачените файлове долу.

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png

Успешно изпращане на задача

Изпращане на задачи

Тук може да изпратите задача за кандидати за стипендия. Моля, въведете своя персонален код и прочетете описанието на поставената задача.

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png

Задачи с решение *

Възможни файлове за прикачване- doc, docx, pdf, jpg

Максимален размер на файл - 10MB

0/5
https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png
Невалиден формат, моля прикачете отново.

Резултати

Тук може да проверите дали сте сред одобрените кандидати за стипендия. Моля, въведете своя персонален код за проверка на резултатите:

Резултат

Резултатите са в процес на преглеждане

Резултатите са в процес на преглеждане - кратко описание