ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Дуално обучение

Електрохолд е една от първите компании, които се включиха в проекта ДОМИНО за насърчаване на дуалното обучение по електротехника в България. През 2019 г. компанията, тогава част от чешката група CEZ a.s., получи отличие в рамките на проекта ДОМИНО за това, че предоставя най-добри социални придобивки на учениците в дуална форма на обучение по електротехника в България. Към момента Електрохолд подкрепя дуалната форма в 11 професионални гимназии на територията на Западна България.

Първите випускници, записали се да се обучават в дуална форма, завършиха средното си образование през 2020 г. Анкета, проведена сред тях и техните ментори, показа изцяло позитивна нагласа към дуалното обучение, като а 85% от анкетираните ученици заявиха, че искат да останат на работа в компанията.

Дуалното обучение се наложи като една от най-успешните форми на професионалното образование заради многобройните си ползи за  учениците, работодателите и обществото. При тази форма младите хора получават възнаграждение още докато учат. Дуалното обучение спомага за изграждането на трудови навици, да натрупат адекватни знания и умения и да получат реална представа за бизнеса и екипите, което позволява те да бъдат включени незабавно в работния процес. Младежите вече са запознати с професията и са спокойни, че имат осигурена работа, след като завършат образованието си.

Тази форма на обучение осигурява на работодателите добре подготвени кадри – обучени, мотивирани и ангажирани, осигуряват професионална приемственост в професията и им позволява да участват в разработване на учебните програми в средното образование, така че те да отговарят на изискванията на бизнеса.

Ползите от дуалното обучение за обществото е, че намалява младежката безработица, популяризира  професионалното образование сред младите хора, помага за изграждането на личности, които да останат и да се развиват в България, решават се в дългосрочен план демографските проблеми на обществото.

Динамиката на бизнеса и бързо променящата се среда през последните години показват,  че с многобройните си ползи дуалното обучение е най-добрият начин за наемане на правилните хора  развитието и задържането им  в компанията.

Вижте повече