ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Академия „Енергия за бъдещето“

Академия „Енергия за бъдещето“ стартира през 2015 г.,  когато в нея се включват над 30 студенти. Първоначално инициативата се нарича „ЧЕЗ Академия“, но след придобиването на активите на чешката CEZ a.s. в България от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., притежавана от „Еврохолд България“ АД, акамедията получава името Академия „Енергия за бъдещето“.

Целта на инициативата е да спомага за развитие на творческия си потенциал на студентите, които се обучават във висши учебни заведения с електротехнически профил и да придобият увереност за правилния избор на професия. Срещите се провеждат регулярно в периода ноември-юни, в присъствена, както и в неприсъствена форма.

Лектори от компаниите от групата на Електрохолд запознават младите специалисти с основните проекти, по които работят – ЕСКО проекти, дистанционно отчитане, Work Force, AGA и др.

Провеждат се и сесии за развитие на иновативното мислене, design thinking и творческите възможности на студентите. 100% от участниците продължават като стажанти в компаниите на Електрохолд в България.

През 2023 г. инициативата продължи да се разраства със създаване на Академия "Енергия за бъдещето" за учители. В нея участват преподаватели, за които се организират лекции и презентации. Целта е да се надграждат познанията им в областта на българската енергийна система и новостите в нейното развитие, както и да се усъвършенстват т.нар. меки умения, които да допринесат за подобряване на учебния процес.